Mở Lớp Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm Bậc 1

Học Viện Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam (VNEMI) thông báo khai giảng các lớp như sau: CAO HỌC ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG TRUNG CẤP CC NGĂN HẠN ————————————————– CAO HỌC :  Luật Kinh Tế  Quản Lý Kinh Tế  Quản Lý Công ————————————————– ĐẠI HỌC :  Hệ Thống Điện  Công Nghệ Kỹ Thuật Điện...

TIN TỨC

VNEMI-Nhiệm vụ quan trọng mọi nhà quản lý kinh doanh cần có

Quản lý là một trong những khâu quan trọng của các doanh nghiệp bất kể loại hình, quy mô hay thị trường. Là chủ doanh nghiệp, bạn sẽ cần quan...

KHOÁ HỌC ĐẶC BIỆT PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

PHÂN_TÍCH_BÁO_CÁO_TÀI_CHÍNH – KHOÁ HỌC ĐẶC BIỆT TẠI HỌC VIỆN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (VNEMI) Phân tích Báo cáo Tài chính là nghệ thuật phiên dịch các số liệu, bao...

Sư Phạm Dạy Nghề Cho Giáo Viên Lái Xe ô Tô

Học Viện Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam (VNEMI) thông báo khai giảng các lớp như sau: CAO HỌC ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG TRUNG CẤP CC NGĂN HẠN ————————————————– CAO HỌC :  Luật Kinh Tế...

Chứng Chỉ Sư Phạm Dành Cho Giáo Viên Lái Xe

Học Viện Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam (VNEMI) thông báo khai giảng các lớp như sau: CAO HỌC ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG TRUNG CẤP CC NGĂN HẠN ————————————————– CAO HỌC :  Luật Kinh Tế...

Mở Lớp Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm Bậc 1

Học Viện Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam (VNEMI) thông báo khai giảng các lớp như sau: CAO HỌC ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG TRUNG CẤP CC NGĂN HẠN ————————————————– CAO HỌC :  Luật Kinh...

Văn Phòng Học Viện Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam

Học Viện Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam-TP Hồ Chí Minh, Học Viện Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam-TP Hồ Chí Minh Tại TP Hồ Chí Minh, Địa Chỉ Học...

Địa Chỉ Học Viện Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam

Học Viện Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam-TP Hồ Chí Minh, Học Viện Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam-TP Hồ Chí Minh Tại TP Hồ Chí Minh, Địa Chỉ Học...

Học Viện Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam-TP Hồ Chí Minh

Học Viện Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam-TP Hồ Chí Minh, Học Viện Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam-TP Hồ Chí Minh Tại TP Hồ Chí Minh, Địa Chỉ Học...

ĐỐI TÁC HỌC VIỆN